Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Odštepný závod Kežmarok

marker Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

IČO: 31577920
DIČ: 2020475479
IČ-DPH: SK2020475479

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

GPS súradnice:
49°15'12.5"N | 20°31'47.98"E

ORGANIZAČNÉ ODDELENIA

Ing. Michal Dudák

Ing. Michal Dudák

RIADITEĽ ODŠT. ZÁVODU

Tel./Fax: +421 52 4663 601/612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

 Oľga Petrasová

Oľga Petrasová

SEKRETARIÁT RIADITEĽA

Tel./Fax: +421 52 4663 601/612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

 Marián Pisarčík

Marián Pisarčík

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Tel./Fax: +421 52 4663 608/612
Email: pisarcik@vlm.sk

Ing. Ľudovít Zvalený

Ing. Ľudovít Zvalený

ODDELENIE LESNEJ VÝROBY

Tel./Fax: +421 52 4663 607/612
Email: zvaleny@vlm.sk

Ing. Igor Pogran

Ing. Igor Pogran

ODDELENIE HÚL

Tel./Fax: +421 52 4663 605
Email: pogran@vlm.sk

 Eduard Kriššák

Eduard Kriššák

LESNÁ SPRÁVA ĽUBICA

Tel./Fax: +421 52 4663 653/655
Email: krissak@vlm.sk

Ing. Pavol Tomala

Ing. Pavol Tomala

LESNÁ SPRÁVA TICHÝ POTOK

Tel./Fax: +421 51 4591 245
Email: tpotok@vlm.sk

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.