Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Lesnícke dni sú najväčším celoslovenským podujatím organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku. Projekt Lesnícke dni nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa konajú od roku 2007.

Lesnické dni - Zvolen 2016 (2016)

Lesnícke dni ponúkajú program podujatí určených pre širokú verejnosť, ktoré sú zamerané na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach v slovenských lesoch, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.

Aktivity Lesníckych dní sa sústreďujú na 5 kľúčových regiónov:

  • Zvolen
  • Bratislava
  • Kežmarok
  • Prešov
  • Rožňava

Projekt prebieha každoročne v rovnakom termíne od 22. apríla do 1. mája. Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2016 sa uskutoční 22. apríla 2016 na Námestí SNP vo Zvolene.

Lesnícke dni Zvolen 2015 (2015)

Detský deň Sv. Huberta vo Sv. Antone (2015)

Ďeň Sv. Huberta v Pliešovciach (2014)

Lesnícke dni 2013 Zvolen (2013)

Zdroj textových informácií - lesnickedni.sk

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.