Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Vo väčšine výrobných operácií využívame modernú výkonnú techniku, čo má výrazný vplyv na ekonomiku, kvalitu, ergonómiu a kultúrnosť práce. Pri celoplošnej príprave pôdy používame dozéry Caterpillar, ktoré zaisťujú vyčistenie rúbanísk od zvyškov po ťažbe vrátane pňov a po ich zásahu nasleduje zakladanie nových lesných kultúr strojovou výsadbou.

Vývozná súprava Kežmarok (2016)

V ťažbe dreva v rovinatých terénoch prevažne s monokultúrami nasadzujeme Harvestor Lokomo 99, ktorý ročne vyťaží, odvetví a zmanipuluje na odvozné dĺžky cca 36 000 m3 drevnej hmoty. Na približovanie dreva po ťažbe harvestermi sa používajú vývozné súpravy Timberjack 810 D. V ostatnej ťažbe používame traktory Timberjack a LKT. Vyťažené drevo odvážame na ďalšie spracovanie ťahačmi Scania P 124 s ročným výkonom 30 000 m3 a Tatra 815 s ročným výkonom 8 000 m3.

Cenník služieb a výrobkov

Sortimentová štruktúra dodávok surového dreva - ihličnaté
Oblasť Výrez (tr.) Žrde Banské Vláknina Palivo Predaj na pni Spolu
I. II. III.
Tuzemsko 0 55 69075 3786 1078 72368 6122 6373 158857
Export 0 0 900 0 0 16450 0 0 17350
Spotreba 547 113 936 1596
0,00% 0,03% 39,66% 2,19% 0,61% 49,95% 3,97% 3,58% 100,00%
Spolu 0 55 70522 3899 1078 88818 7058 6373 177803
Sortimentová štruktúra dodávok surového dreva - listnaté
Oblasť Výrez (tr.) Vláknina Palivo Predaj na pni Spolu
I. II. III.
Tuzemsko 114 625 28263 86821 2770 4697 123290
Export 0 0 0 8440 0 0 8440
Spotreba 0 0 195 0 548 0 743
0,09% 0,47% 21,48% 71,91% 2,50% 3,55% 100,00%
Spolu 114 625 28458 95261 3318 4697 132473

Zodpovední pracovníci

Ing. Ondrej Hodovanec

Ing. Ondrej Hodovanec

ODDELENIE OBCHODU A MARKETINGU

Tel./Fax: +421 57 7590 509/500
Email: hodovanec@vlm.sk

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.