Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z. Online kamera

VOJENSKÉ LESY
A MAJETKY SR, Š.P.

Generálne riaditeľstvo - Pliešovce

/ orientovaný na zahraničný obchod a obchod v rámci SR /
Ing. Jozef Ivanič

Ing. Jozef Ivanič

ODDELENIE OBCHODU A MARKETINGU

Tel./Fax: +421 45 5306 121/102
Email: ivanic@vlm.sk

Ing. Ján Slúka

Ing. Ján Slúka

REFERENT ODBYTU

Tel./Fax: +421 45 5306 118/122
Email: sluka2@vlm.sk

Platné cenníky:

Odštepný závod - Malacky

/ orientovaný na obchod v rámci SR a regionálny obchod /
Ing. Jozef Bittara

Ing. Jozef Bittara

ODDELENIE ODBYTU

Tel./Fax: +421 34 7954 214/205
Email: bittara@vlm.sk

 Lukáš Šrámek

Lukáš Šrámek

REFERENT ODBYTU

Tel./Fax: +421 34 7954 213/205
Email: sramek@vlm.sk

Platné cenníky:

Odštepný závod - Kežmarok

/ orientovaný na obchod v rámci SR a regionálny obchod /
Ing. Peter Lukas

Ing. Peter Lukas

ODDELENIE OBCHODU A MARKETINGU

Tel./Fax: +421 52 4663 609/612
Email: lukas@vlm.sk

 Anna Hriňaková

Anna Hriňaková

REFERENT ODBYTU

Tel./Fax: +421 52 4663 609/612
Email: hrinakova@vlm.sk

Platné cenníky:

Odštepný závod - Kamenica nad Cirochou

/ orientovaný na obchod v rámci SR a regionálny obchod /
Ing. Ondrej Hodovanec

Ing. Ondrej Hodovanec

ODDELENIE OBCHODU A MARKETINGU

Tel./Fax: +421 57 7590 509/500
Email: hodovanec@vlm.sk

PhDr. Zuzana Alexovičová

PhDr. Zuzana Alexovičová

REFERENT ODBYTU

Tel./Fax: +421 57 7590 509/500
Email: besterciova@vlm.sk

Platné cenníky:

Z času na čas zíďte z vyšliapaného chodníka a straťte sa v lese. Môžete si byť istí, že nájdete čosi, čo ste predtým nikdy nevideli.

/ Alexander Graham Bell /

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, Š.P.

Súčasné VLM SR vznikli po rozdelení Československa v r. 1993 so sídlom v Pliešovciach. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik aktuálne hospodári na výmere 65 431 ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca 300 000 m3. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

g. r. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

Tel.: +421 45 5306 101
Fax: +421 45 5306 102
Email: sekretariat@vlm.sk

o. z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky

Tel.: +421 34 7954 202
Fax: +421 34 7954 205
Email: sekretariat.ma@vlm.sk

o. z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 4663 601
Fax: +421 52 4663 612
Email: sekretariat.kk@vlm.sk

o. z. Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Tel.: +421 57 7590 501
Fax: +421 57 7590 500
Email: sekretariat.kc@vlm.sk

Viac o štátnom podniku Podnety podľa zákona 307/2014 Z.z.